Makarun
6 marca 2018
Five O’Clock
6 marca 2018

Makarun – Kraków, św. Tomasza

  • wykonanie napisu blokowego podświetlanego frontem
  • wykonanie estetycznego tyłu dla napisu
  • wykonanie semaforu dwustronnego z blokiem plexi opal
  • wykonanie napisu dekoracyjnego podświetlanego od tyłu
  • wykonanie elementów z plexi kolorowej i naklejek reklamowych lokalu
  • montaż reklam